Particulier

Medische fout

Header afbeelding: Medische fout

Letselschade door medische fout

Wanneer u schade lijdt ten gevolge van een fout van uw arts, heeft u recht op schadevergoeding. Maar niet iedere misgelopen medische behandeling betekent automatisch dat u recht heeft op een schadevergoeding. Iedere medische behandeling brengt immers een risico met zich mee. Wanneer er een complicatie optreedt, kan dit ernstige gevolgen hebben, maar de schade die u hierdoor lijdt kunt u niet op uw arts verhalen.

Wanneer kunt u uw schade wel verhalen? Wanneer uw behandelaar duidelijk is tekort geschoten en niet heeft gehandeld als van hem of haar verwacht mag worden. De maatstaf voor het handelen van een medicus is een ‘redelijk bekwaam, redelijk handelend vakgenoot’. Dus, in andere woorden: zou een andere arts een beter resultaat hebben bereikt.

Wanneer die vraag met ‘ja’ kan worden beantwoord, is de volgende vraag of u door de fout of het tekortschieten van uw arts ook schade heeft geleden. Deze vraag is vaak niet eenvoudig te beantwoorden. U ondergaat immers over het algemeen een medische behandeling omdat u ziek bent. Alleen wanneer u zonder de medische fout sneller of beter genezen zou zijn, kan gesproken worden van schade.

Voor een advocaat, die immers niet is opgeleid tot arts, is het lastig om te beoordelen of een arts naar medische maatstaven tekort is geschoten. Ook de vraag hoe de genezing zou zijn verlopen zonder medische fout, is voor een advocaat niet zelf te beantwoorden. Voordat wij een letselschade, veroorzaakt door een medische kunstfout in behandeling nemen, laten wij daarom het dossier meestal beoordelen door één van onze vaste medisch adviseurs. De kosten die hieraan zijn verbonden, worden alleen vergoed wanneer de aansprakelijkheid wordt erkend. Vooraf zullen wij dus met u bespreken wat de kosten hiervan zijn, en of u wellicht in aanmerking komt voor een subsidie voor deze kosten.

Wanneer onze medisch adviseur van mening is dat er sprake is van een medische fout, nemen wij uw zaak in behandeling en zullen namens u de arts aansprakelijk stellen.

Direct een gespecialiseerde letselschade advocaat. Samen naar een oplossing!

Heeft u een vraag over de schadevergoeding door na een medische fout van arts, tandarts of ziekenhuis, of wilt u graag een persoonlijke situatie bespreken? Aarzel dan niet om ons te bellen op 0522 768 920 of om ons contactformulier in te vullen. Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis of op ons kantoor in Meppel.

Voor de kosten hoeft u het niet te laten. In de wet staat namelijk dat een slachtoffer van letselschade ook de redelijke kosten voor rechtsbijstand bij de tegenpartij in rekening mag brengen. Dat is een hele zorg minder.

De advocaten van Ter Wee behandelen voortdurend letselschade zaken en houden de rechtspraak en literatuur op het gebied van letsel nauwgezet bij. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing. Wij geven u helder en concreet advies. Geen lange en onbegrijpelijke juridische verhalen over letselschade waar u niks mee kunt. Uw belang staat te allen tijde voorop!

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!