Gegevens en informatie

Header afbeelding: Gegevens en informatie

De praktijk wordt onder de naam TerWee advocaten gevoerd door:

ATW Kantoor Meppel BV (TerWee advocaten)
Parallelweg 1a
7941 HH Meppel

T:  0522 – 768 920
F:  0522 – 242 145
E:  [email protected]
W: www.terweeadvocaten.nl

Nederlandse Orde van Advocaten:

De met TerWee advocaten verbonden advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Het kantoor en de advocaten zijn daarmee verplicht zich te houden aan de regels van de Orde van Advocaten waaronder het actueel en to-the-point houden van hun juridische kennis en vaardigheden.

Beroepsaansprakelijkheid:

TerWee advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Derdengelden

TerWee advocaten is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden en werkt niet met een derdengeldenrekening. Ten aanzien van gelden die ingevolge de werkzaamheden van TerWee advocaten aan een derde (een cliënt) toekomen, wordt door TerWee advocaten aan de betreffende betalende partij verzocht tot rechstreekse overmaking op een bankrekening van de betreffende derde over te gaan. Dat geschiedt immer in nauw overleg met de betreffende derde (cliënt). 

Kamer van Koophandel:

Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 04072960.

BTW-nummer:

Het BTW-nummer van TerWee advocaten is: NL 813179063 B 01.

De met TerWee Advocaten verbonden advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij zijn daarmee verplicht om hun juridische kennis actueel en to-the-point te houden.

Algemene Voorwaarden en Klachtenregeling

Op al overeenkomsten die TerWee advocaten met haar klanten sluit en op alle werkzaamheden en de dienstverlening van TerWee advocaten, zijn met uitsluiting van andere algemene voorwaarden de Algemene Voorwaarden van TerWee advocaten van toepassing. Die treft u hier aan.

TerWee advocaten hanteert een klachtenregeling die u hier aantreft.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!