Particulier

Huurrecht

Header afbeelding: Huurrecht

Voor zowel verhuurders als huurders verrichten wij diensten op het gebied van het huurrecht. Dat kan gaan om het opstellen van huurovereenkomst of bepaalde bedingen of voorwaarden daarin. Om het verstrekken van adviezen over uw (ver)huurpositie. Om ontruimingen of om gebreken aan het gehuurde. We trachten met oplossingen procedures te vermijden. Als dat niet lukt of als dat niet wenselijk is, stellen we voor u een dagvaarding op of, als u gedaagde bent, voeren we verweer in een procedure.

Het huurrecht wordt gekenmerkt door veel dwingendrechtelijke bepalingen waarvan niet of slechts in minieme mate kan worden afgeweken. Om die reden maken we vaak mee dat partijen hun positie niet geheel juist (kunnen) inschatten. Neem daarom niet te laat contact met ons op. Voor zowel verhuurders als voor huurders geldt dat voorkomen beter is dan genezen.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!