Disclaimer

De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Header afbeelding: Disclaimer

De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Op de teksten, afbeeldingen en programmatuur rusten auteursrechten en deze mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van de teksten, afbeeldingen en programmatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ATW is nadrukkelijk verboden.

Getracht wordt om zoveel mogelijk de juiste en meest actuele informatie op deze site beschikbaar te stellen, maar er kan géén garantie worden gegeven voor de nauwkeurigheid en volledigheid.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor: de hyperlinks (verwijzingen buiten het domein, die u naar sites van derden brengen) en daarin geboden informatie (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Onder geen enkele omstandigheid kan ATW aansprakelijk worden gesteld voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang), of uit het afgaan op informatie die op de website atwadvocaten.nl wordt verstrekt.

Suggesties, ideeën en materialen over deze pagina’s die u ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd.

Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet Persoonsregistratie vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die u ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!