Blog

Zijn algemene voorwaarden van toepassing ook indien deze bij een eerdere overeenkomst niet van toepassing waren?

mr. Allert Jan ter Wee
1 juli 2021
4 min.

Het antwoord op die vraag is van belang als partijen regelmatig zaken met elkaar doen. Deze vraag heeft de Hoge Raad onlangs beantwoord in zijn arrest van 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3013

Header afbeelding: Zijn algemene voorwaarden van toepassing ook indien deze bij een eerdere overeenkomst niet van toepassing waren?

In die zaak ging het om een mondeling gesloten overeenkomst tot levering van producten. Bij elke bestelling werd door de leverancier volstaan met een verwijzing op een afleverbon naar de aansprakelijkheidsuitsluiting uit algemene voorwaarden. De vraag was of dat wel zo kon.

Volgens de Hoge Raad wel. Die stelde voorop dat bij de beoordeling van de vraag of de aansprakelijkheidsuitsluiting overeen was gekomen, gekeken moet worden naar de wettelijke maatstaven die in het algemeen gelden voor het tot stand komen van een overeenkomst. Daarbij moet volgens vaste rechtspraak de ‘wilsvertrouwensleer’ worden toegepast. Het gaat dan niet allen om de vorm en bewoordingen van een overeenkomst. Het gaat erom wat partijen in de gegeven omstandigheden over een weer uit elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs (gerechtvaardigd vertrouwen) omtrent elkaars bedoelingen (wil) mochten afleiden. Bij de toepassing van de wilsvertrouwensleer komt het aan op “alle omstandigheden van het geval”

"Bij de toepassing van de wilsvertrouwensleer komt het aan op “alle omstandigheden van het geval””

Terug naar de zaak. In zijn arrest beslist de Hoge Raad dat de aansprakelijkheidsuitsluiting uit de algemene voorwaarden van de leverancier in dit geval toepasselijk was. Hij kwam in dit geval tot dat oordeel omdat

  • (a) de afnemer regelmatig producten heeft afgenomen van de betreffende leverancier, 
  • (b) de afnemer daarbij facturen en afleverbonnen heeft ontvangen met daarop een verwijzing naar algemene voorwaarden, waarin dezelfde aansprakelijkheidsuitsluiting is opgenomen, 
  • (c) de afnemer een professionele partij is die ermee bekend is dat dergelijke voorwaarden in de branche gebruikelijk zijn, 
  • (d) een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking bij de levering van de producten in kwestie gebruikelijk is, 
  • (e) de afleverbon in dit geval na iedere bestelling het eerste tussen partijen uitgewisselde document was, 
  • (f) uit de ondertekening van de afleverbonnen volgt dat de afnemer deze heeft gezien en van de tekst kennis heeft kunnen nemen, en 
  • (g) de afnemer nooit tegen de op de afleverbonnen vermelde aansprakelijkheidsbeperking heeft geprotesteerd.

Deze uitspraak laat het belang van het hebben van algemene voorwaarden zien, en met name het belang dat die voorwaarden op correcte wijze van toepassing worden verklaard. Zorg daar – bij voorkeur – voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst voor is (dus) het devies.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug!